Tưng bừng Trống Đồng Palace Hà Đông khai trương
5:27 PM,5/10/2017